Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 2

Osteoartrit Tedavi Seçeneklerinin Maliyet Minimizasyonu Analizi ile Karşılaştırılması

Hürriyet Yılmaz 1 ,Selim Gürel 2 ,Abdulkadir Keskinaslan 3 ,Oktay Özdemir 4
1 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Hastanesi, İstanbul
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
3 IPfizer İlaçları, İstanbu
4 Omega CRO, İstanbul

Özet: Amaç: Bu çalışmada, osteoartrit (OA) tedavisinde kullanılan, spesifik siklooksijenaz-2 (COX-2) inhibitörleri ile konvansiyonel non-steroid anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) + proton pompa inhibitörü (PPI) veya misoprostol kombinasyonunun cost-minimization (maliyet minimizasyonu) analizi ile reçete maliyeti yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Maliyet minimizasyonu analizi için bir model oluşturulmuştur. Bu modelde, OA tedavi seçeneklerinin (COX-2 inhibitörleri, konvansiyonel NSAİİ + PPI veya konvansiyonel NSAİİ + misoprostol) benzer etkinlikte ve güvenlilikte oldukları öngörülerek, günlük reçete maliyetleri karşılaştırılmıştır. Günlük reçete maliyetleri tüm ilaçların Şubat 2003 tarihi itibarıyla perakende satış fiyatları (TL) ve aynı dönemdeki USD/TL kuru baz alınarak ¢(cent)/gün olarak ifade edilmiştir. Günlük reçete maliyetlerinin hesaplanması için öncelikle her ilacın ¢/mg değerleri hesaplanmış, daha sonra her ilaç için hastaların günlük kullandığı ortalama mg miktarı, bulunan ¢/mg değeri ile çarpılmıştır. Günlük reçete maliyeti hesaplanmasında, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’nce yürütülen Osteoartrit Farmakoepidemiyolojik Araştırması’na (ART) katılan 3755 hastadan Mayıs 2002-Ocak 2003 tarihleri arasında NSAİİ ve gastroprotektif ilaç kullanımı ile ilgili veriler kaydedilebilen 3449’undan elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Günlük reçete maliyeti açısından en baskın (dominant) gelen alternatif olan selekoksibin, rofekoksibe göre %44, konvansiyonel NSAİİ + PPI kombinasyonuna göre %8 ve konvansiyonel NSAİİ + misoprostol kombinasyonuna göre %18 tasarruf sağlayan bir seçenek olduğu gösterilmiştir.

 

Sonuç: Bu çalışma ile osteoartrit tedavisinde kullanılan karşılaştırılabilir tedavi seçenekleri arasında selekoksibin reçete maliyeti açısından en avantajlı olduğu gösterilmiş ve sağlık kuruluşlarına ve topluma daha az ekonomik yük getirebileceği ortaya konulmuştur.

Keywords : Osteoartrit, reçete maliyeti, farmakoekonomi, maliyet minimizasyonu