Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Paraneoplastik Nörolojik Sendrom: Üç Olgu Sunumu

Emre Adıgüzel 1 ,Yasin Demir 2 ,Rıdvan Alaca 2 ,Arif Kenan Tan 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.90907

Paraneoplastik nörolojik sendromlar; neoplazm sonrası oluşan anormal immün sistem yanıtının tetiklediği nadir görülen bir bozukluk grubudur. Paraneoplastik serebellar dejenerasyon, paraneoplastik limbik ensefalit ve Guillain-Barre  Sendromu paraneoplastik nörolojik sendromlar içerisinde yer almaktadır. Bu olgu sunumunda küçük hücreli akciğer kanseri, immatür teratom ve nodüler sklerozan Hodgkin lenfoma sonrasında paraneoplastik nörolojik sendrom gelişen üç farklı hastayı inceleyerek nadir görülen bu sendromlar hakkında bilgilerimizi arttırmayı amaçladık.

Keywords : Paraneoplastik nörolojik sendrom, paraneoplastik serebellar dejenerasyon, limbik ensefalit, Guillain-Barre Sendromu