Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Paraneoplastic Neurologic Syndrome: Three Case Reports

Emre Adıgüzel 1 ,Yasin Demir 2 ,Rıdvan Alaca 2 ,Arif Kenan Tan 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.90907

Paraneoplastic neurologic syndromes are a group of rare disorders that are triggered by an abnormal immune system response to a neoplasm. Paraneoplastic cerebellar degeneration, paraneoplastic limbic encephalitis and Guillain-Barre Syndrome are included by this group of disorders. In this case report, it was aimed to increase our knowledge about these rare syndromes by investigating three different patients with paraneoplastic neurologic syndrome after small cell lung cancer, immature teratoma and nodular sclerosing Hodgkin’s lymphoma.

 


 

Turkish

 

Başlık: Paraneoplastik Nörolojik Sendrom: Üç Olgu Sunumu

 

Anahtar kelimeler: Paraneoplastik nörolojik sendrom, paraneoplastik serebellar dejenerasyon, limbik ensefalit, Guillain-Barre Sendromu

 

Paraneoplastik nörolojik sendromlar; neoplazm sonrası oluşan anormal immün sistem yanıtının tetiklediği nadir görülen bir bozukluk grubudur. Paraneoplastik serebellar dejenerasyon, paraneoplastik limbik ensefalit ve Guillain-Barre  Sendromu paraneoplastik nörolojik sendromlar içerisinde yer almaktadır. Bu olgu sunumunda küçük hücreli akciğer kanseri, immatür teratom ve nodüler sklerozan Hodgkin lenfoma sonrasında paraneoplastik nörolojik sendrom gelişen üç farklı hastayı inceleyerek nadir görülen bu sendromlar hakkında bilgilerimizi arttırmayı amaçladık.

 

Keywords : Paraneoplastic neurologic syndrome, paraneoplastic cerebellar degeneration, limbic encephalitis, Guillain-Barre Syndrome