Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Alt Ekstremite Motor Değerlendirme

Berrin Gündüz 1 ,Belgin Erhan 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.65632

American Spinal Cord Association ve International Spinal Cord Society tarafından geliştirilen Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury) omurilik yaralanmalı hastaların değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan değerlendirme yöntemidir. Bu makalede, bu değerlendirmenin önemli kısımlarından biri olan motor muayenenin alt ekstremite ile ilgili olan kısmı anlatılacaktır.

Keywords : Omurilik yaralanması, ASIA değerlendirmesi, alt ekstremite motor değerlendirme