Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Updates in ASIA Examination: Lower Extremity Motor Examinatio

Berrin Gündüz 1 ,Belgin Erhan 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.65632

The most common method used for the assessment of spinal cord injury patients is International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury developed by the American Spinal Cord Association and International Spinal Cord Society. One of the important parts of this evaluation-motor evaluation of the lower extremities-is reviewed in this article.

 


 

Turkish

 

Başlık: ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Alt Ekstremite Motor Değerlendirme

 

Anahtar kelimeler: Omurilik yaralanması, ASIA değerlendirmesi, alt ekstremite motor değerlendirme

 

American Spinal Cord Association ve International Spinal Cord Society tarafından geliştirilen Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury) omurilik yaralanmalı hastaların değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan değerlendirme yöntemidir. Bu makalede, bu değerlendirmenin önemli kısımlarından biri olan motor muayenenin alt ekstremite ile ilgili olan kısmı anlatılacaktır.

Keywords : Spinal cord injury, ASIA evaluation, lower extremity motor examinatio