Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor Değerlendirme

Belgin Erhan 1 ,Berrin Gündüz 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.54871

Omurilik yaralanmalı hastalarda son yıllarda dünyada en yaygın olarak kullanılan klinik değerlendirme ve sınıflama yöntemi American Spinal Injury Association (ASIA) tarafından geliştirilen ve International Spinal Cord Society (ISCoS) tarafından da kabul edilmiş olan Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlardır (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury- ISNCSCI). Geliştirilen standartların uygulanması ile hastalıkla ilgilenen profesyoneller için ortak bir dil oluşturulurken, bilimsel çalışmalarda da veri karşılaştırmalarında standardizasyon sağlanır.  Değerlendirme standartları en son 2011 yılında ASIA tarafından revize edilmiş, 2013 yılında güncellenmiştir. Bu yazıda, 2011 revizyonuna ve 2013 güncellemesine bağlı kalarak motor muayenenin üst ekstremite ile ilgili kısımları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Keywords : Omurilik yaralanması, ASIA değerlendirmesi, üst ekstremite motor değerlendirme, ASIA 2011 revizyonu