Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Updates in ASIA Examination: Upper Extremity Motor Examinatio

Belgin Erhan 1 ,Berrin Gündüz 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.54871

The most common method used in the clinical assesment and classification of spinal cord injury patients is “International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)” developed by the American Spinal Cord Association (ASIA) and approved by the International Spinal Cord Society (ISCoS). İn clinical trials, performing a standardized physical examination is useful for comparing data and to build a standard terminology among professionals dealing with the disease. These standards were revised in 2011 and updated in 2013 by ASIA. In this article, motor evaluation of the upper extremities is discussed, according to the 2011 revision and 2013 update.

 


 

Turkish

 

Başlık: ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor Değerlendirme

 

Anahtar kelimeler: Omurilik yaralanması, ASIA değerlendirmesi, üst ekstremite motor değerlendirme, ASIA 2011 revizyonu

 

Omurilik yaralanmalı hastalarda son yıllarda dünyada en yaygın olarak kullanılan klinik değerlendirme ve sınıflama yöntemi American Spinal Injury Association (ASIA) tarafından geliştirilen ve International Spinal Cord Society (ISCoS) tarafından da kabul edilmiş olan Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlardır (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury- ISNCSCI). Geliştirilen standartların uygulanması ile hastalıkla ilgilenen profesyoneller için ortak bir dil oluşturulurken, bilimsel çalışmalarda da veri karşılaştırmalarında standardizasyon sağlanır.  Değerlendirme standartları en son 2011 yılında ASIA tarafından revize edilmiş, 2013 yılında güncellenmiştir. Bu yazıda, 2011 revizyonuna ve 2013 güncellemesine bağlı kalarak motor muayenenin üst ekstremite ile ilgili kısımları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Keywords : Spinal cord injury, ASIA evaluation, upper extremity motor examination, ASIA 2011 revisio