Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Vertebrobaziler yetmezlik bulguları ile semptomatik hale gelmiş Kimmerle anomalisi: Olgu Sunumu

Rabia Terzi 1 ,Tülay Özer 2
1 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.08068

Kimmerle anomalisi atlasın anotomik bir varyantıdır. Bu olgu sunumunda 28 yaşında bayan hastada vertebrobaziler yetmezlik bulguları ile semptomatik hale gelmiş, bilateral komplet Kimmerle anomalisi sunulmuş ve tartışılmıştır. Özellikle boyun ağrısıyla birlikte vertigo baş ağrısı, bulantı,yüzde parestezi ile gelen ve semptomları açıklanamayan hastalarda, bu anomali akılda tutulmalı ve hasta bu açıdan değerlendirilmelidir. Servikal manuplasyon, cerrahi ve tekrarlayan travmalarda vertebral arter hasarı olasılığı konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.

Keywords : Kimmerle anomalisi, vertebrobaziler yemezlik, atlas, bilgisayarlı tomografi