Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Geriatrik Bir Hastada Enterokokal Bakteriyemi Sonrasında Gelişen Nadir Bir Vertebral Osteomiyelit Olgusu

Asım Ülçay 1 ,Ergenekon Karagöz 1 ,Serkan Aribal 2 ,Vedat Turhan 1 ,Seçkin Sari 3 ,Selim Akarsu 4
1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Gülhane Military Medical Academy Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
2 Department of Radiology, Gülhane Military Medical Academy Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey
3 Department of Orthapedic Surgery, Baltalimanı Orthapedic Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.04864

Vertebra osteomiyeliti ve diskiti nadir görülen bir hastalıktır. Enterokoklar bakteriyemi ve infektif endokarditlerin majör nedenleri arasında yer alsalar da, hematojen yayılımlı enterokokal vertebral osteomiyelit olguları çok az sayıda rapor edilmiştir. Bu yazıda, şiddetli bel ağrısı ve ayaklarda güçsüzlük yakınmaları ile hastanemize başvuran ve Enterococcus faecalis’in neden olduğu vertebral osteomiyelit tanısı alan geriatrik bir olgu sunulmaktadır. Olgumuzda, hastamızın belindeki lezyon görüntüleme yöntemleri ile metastaz ve malignitelerden ayırt edilememiş ve kesin tanı açık doku biyopsi işlemi ile konmuştur. Sonuç olarak; bel ağrısı yakınması olan bakteriyemik hastaların ayırıcı tanıları arasında vertebral osteomiyelit bulunmalıdır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ya da doku biyopsileri tanı için yardımcı olsalar da, açık doku biyopsi ve kemik biyopsileri bazı olguların tanısında daha etkili ve önemli seçeneklerdir. 

Keywords : Vertebral osteomiyelit, spondilodiskit, Enterococcus faecalis