Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

A Rare Case of Vertebral Osteomyelitis Developing After Enterococcal Bacteremia in a Geriatric Patient

Asım Ülçay 1 ,Ergenekon Karagöz 1 ,Serkan Aribal 2 ,Vedat Turhan 1 ,Seçkin Sari 3 ,Selim Akarsu 4
1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Gülhane Military Medical Academy Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
2 Department of Radiology, Gülhane Military Medical Academy Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey
3 Department of Orthapedic Surgery, Baltalimanı Orthapedic Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.04864

Vertebral osteomyelitis and discitis are rare entities. Although enterococci are a major cause of bacteremia and infective endocarditis, hematogenous enterococcal vertebral osteomyelitis has rarely been reported. In this article, a geriatric case is presented who had visited our hospital with complaints of “distorting back pain” and weakness in the legs and who had been diagnosed with vertebral osteomyelitis caused by enterococcus faecalis. In this case, the lesion of the patient was not distinguished from the metastasis with imaging studies, and the definitive diagnosis was confirmed by open tissue biopsy. As a result, bacteremic patients with back pain must be considered for vertebral osteomyelitis/discitis. Although imaging with MRI or a tissue biopsy will be helpful to confirm the diagnosis, open tissue biopsy and bone biopsy are more effective and crucial options for making a definitive diagnosis in some cases. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Geriatrik Bir Hastada Enterokokal Bakteriyemi Sonrasında Gelişen Nadir Bir Vertebral Osteomiyelit Olgusu

 

Anahtar kelimeler: Vertebral osteomiyelit, spondilodiskit, Enterococcus faecalis

 

Vertebra osteomiyeliti ve diskiti nadir görülen bir hastalıktır. Enterokoklar bakteriyemi ve infektif endokarditlerin majör nedenleri arasında yer alsalar da, hematojen yayılımlı enterokokal vertebral osteomiyelit olguları çok az sayıda rapor edilmiştir. Bu yazıda, şiddetli bel ağrısı ve ayaklarda güçsüzlük yakınmaları ile hastanemize başvuran ve Enterococcus faecalis’in neden olduğu vertebral osteomiyelit tanısı alan geriatrik bir olgu sunulmaktadır. Olgumuzda, hastamızın belindeki lezyon görüntüleme yöntemleri ile metastaz ve malignitelerden ayırt edilememiş ve kesin tanı açık doku biyopsi işlemi ile konmuştur. Sonuç olarak; bel ağrısı yakınması olan bakteriyemik hastaların ayırıcı tanıları arasında vertebral osteomiyelit bulunmalıdır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ya da doku biyopsileri tanı için yardımcı olsalar da, açık doku biyopsi ve kemik biyopsileri bazı olguların tanısında daha etkili ve önemli seçeneklerdir. 

 

Keywords : Vertebral osteomyelitis, spondylodiscitis, Enterococcus faecalis