Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Ayak ve Ayak Bileği Ağrılı Problemlerinde Egzersiz ve Rehabilitasyon Prensipleri

Demet Ofluoğlu 1
1 Başkent Üniverstesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.48379

Ayak-ayak bileği ağrılı durumları çok çeşitlidir. Anatomik bütünlüğün korunması ve esneklik ile kuvvetin yeniden sağlanması ağrılı kas-iskelet hastalıklarının tedavisinde çok önemlidir. Yeniden aktiviteye ve spora dönüşün sağlanmasında egzersizin yeri tartışılmazdır. Yaralanmadan sonraki iyileşme fazlarını akut faz, subakut faz, iyileşme fazı, fonksiyonel aktivitelere ve sportif faaliyetlere dönüş fazı olarak sınıflayabiliriz. Akut fazda istirahat, buz uygulama, elevasyon ve kompresyonu ile analjezik antiinflamatuvar tedavi yapılır. Akut durum geçtikten sonra subakut fazda eklem hareket açıklığı (EHA) egzersizleri ve izometrik güçlendirme egzersizleri başlanmalı, ilerleyen safhalarda egzersiz yoğunluğu arttırılarak yük aktarımı ve efektif güçlendirme programlarına geçiş yapılmalıdır. Son olarak fonksiyonel fazda hasta günlük yaşam aktivitelerine hazırlanmalı ve spor yapıyorsa spora dönüş sağlanmalıdır.

Keywords : Ayak-ayak bileği yaralanmaları, ayak ağrıları, egzersiz