Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Exercise and Rehabilitation Principles in Painful Foot and Ankle Problems

Demet Ofluoğlu 1
1 Başkent Üniverstesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.48379

Painful foot and ankle situations are miscellaneous. Protect anatomical integrity and providing flexibility, together with re-achieving strength, are very important in the treatment of painful musculo-skeletal diseases. Exercise is essential to return to full activity and sports. The healing period after injury can be classified as acute phase, subacute phase, recovery phase, and return to functional and sports activity phase. Rest, ice application, elevation, and compression with analgesic-anti-inflammatory treatment are done in the acute phase. After the acute phase, range of motion exercises and isometric strengthening should be started in the subacute phase. In further phases, the impact of exercises should be increased, and the patient should switch to weight-bearing and a more effective strengthening program. Eventually, in the functional phase, the patient should be prepared for daily living activities, and if he does sports, he should return to sports activities.

 


 

Turkish

 

Başlık: Ayak ve Ayak Bileği Ağrılı Problemlerinde Egzersiz ve Rehabilitasyon Prensipleri

 

Anahtar kelimeler: Ayak-ayak bileği yaralanmaları, ayak ağrıları, egzersiz

 

Ayak-ayak bileği ağrılı durumları çok çeşitlidir. Anatomik bütünlüğün korunması ve esneklik ile kuvvetin yeniden sağlanması ağrılı kas-iskelet hastalıklarının tedavisinde çok önemlidir. Yeniden aktiviteye ve spora dönüşün sağlanmasında egzersizin yeri tartışılmazdır. Yaralanmadan sonraki iyileşme fazlarını akut faz, subakut faz, iyileşme fazı, fonksiyonel aktivitelere ve sportif faaliyetlere dönüş fazı olarak sınıflayabiliriz. Akut fazda istirahat, buz uygulama, elevasyon ve kompresyonu ile analjezik antiinflamatuvar tedavi yapılır. Akut durum geçtikten sonra subakut fazda eklem hareket açıklığı (EHA) egzersizleri ve izometrik güçlendirme egzersizleri başlanmalı, ilerleyen safhalarda egzersiz yoğunluğu arttırılarak yük aktarımı ve efektif güçlendirme programlarına geçiş yapılmalıdır. Son olarak fonksiyonel fazda hasta günlük yaşam aktivitelerine hazırlanmalı ve spor yapıyorsa spora dönüş sağlanmalıdır.

Keywords : Foot and ankle injury, foot pain, exercise