Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Ön Kol, El-El Bileği Ağrılarında Egzersiz Reçeteleme

Banu Kuran 1
1 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.13281

Ön kol, el ve el bileği günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi sırasında en sık kullanılan vücut kısımlarındandır. Günümüzde bilgisayarın yaygın olarak kullanılması, bozuk ergonomi,  elle kaldırılan ağırlıklara bağlı mekanik yüklenme, çeşitli inflamatuvar ve nörolojik nedenler sonucu yaralanmalarına sık rastlanır. Semptomların ve fonksiyon bozukluğunun giderilmesinde farmakolojik yaklaşımlar, fizik tedavi uygulamaları ve ileri olgularda cerrahi girişimler yer alsa da egzersiz tedavisi basit, ucuz ve koruyucu olması nedeniyle kanıta dayalı el tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Eklem yüzeyinin beslenmesi, eklemin çevresinde boyun ağrı nedeniyle kısalmış dokuların uzaması, kan dolaşımının artması, eklem reseptörlerinin uyarılarak stabilitenin artması,  kas kuvvetinin ve dayanıklılığının artması amacıyla değişik egzersiz tipleri uygulanır. Egzersiz uygulamaları sırasında kişinin beden özellikleri, günlük yaşam gereksinimleri, ağrı toleransı, hastalığın evresi vb. özelliklerine göre hedefler belirlenmelidir. Bu yazıda sık rastlanan ön kol, el bilek ve el patolojilerinde uygulanan egzersizler ele alınacaktır. 

Keywords : El egzersizleri, tenisçi dirseği, De Quervai