Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Exercise Prescription in Forearm, Wrist, and Hand Pai

Banu Kuran 1
1 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.13281

The forearm, wrist, and hand are the most frequently used body parts during activities of daily life. Hence, injuries are frequently encountered due to widespread use of computers in modern life, inappropriate ergonomics, mechanical loading during manual weight lifts, and inflammatory and neurological causes. Although pharmacological treatments, physical therapy modalities, and surgical interventions in severe cases are considered as treatments, therapeutic exercise, being cheap and preventive, is the mainstay of evidence-based hand therapy. Different categories of exercises are prescribed to provide nutrition of joint surfaces; to lengthen the shortened, painful periarticular tissue; to increase blood circulation; to stimulate joint proprioceptors to increase joint stability; and to improve muscle power and endurance. During the applications, the physical characteristics of the patient and his daily living needs, pain tolerance, and disease stage, etc., should be considered to hit the right target. In this review, frequently encountered forearm, wrist, and hand pathologies and the exercises prescribed in the treatment of these conditions will be discussed. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Ön Kol, El-El Bileği Ağrılarında Egzersiz Reçeteleme

 

Anahtar kelimeler: El egzersizleri, tenisçi dirseği,  De Quervain

 

Ön kol, el ve el bileği günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi sırasında en sık kullanılan vücut kısımlarındandır. Günümüzde bilgisayarın yaygın olarak kullanılması, bozuk ergonomi,  elle kaldırılan ağırlıklara bağlı mekanik yüklenme, çeşitli inflamatuvar ve nörolojik nedenler sonucu yaralanmalarına sık rastlanır. Semptomların ve fonksiyon bozukluğunun giderilmesinde farmakolojik yaklaşımlar, fizik tedavi uygulamaları ve ileri olgularda cerrahi girişimler yer alsa da egzersiz tedavisi basit, ucuz ve koruyucu olması nedeniyle kanıta dayalı el tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Eklem yüzeyinin beslenmesi, eklemin çevresinde boyun ağrı nedeniyle kısalmış dokuların uzaması, kan dolaşımının artması, eklem reseptörlerinin uyarılarak stabilitenin artması,  kas kuvvetinin ve dayanıklılığının artması amacıyla değişik egzersiz tipleri uygulanır. Egzersiz uygulamaları sırasında kişinin beden özellikleri, günlük yaşam gereksinimleri, ağrı toleransı, hastalığın evresi vb. özelliklerine göre hedefler belirlenmelidir. Bu yazıda sık rastlanan ön kol, el bilek ve el patolojilerinde uygulanan egzersizler ele alınacaktır. 

 

Keywords : Hand exercises, tennis elbow, De Quervai