Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Servikal Bölge Sorunlarında Egzersiz Reçeteleme

Bekir Durmuş 1
1 İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği, Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.37531

Boyun ağrısı, bel ağrısından daha az görülmekle birlikte özellikle sedanter yaşam koşulları nedeniyle son yıllarda gittikçe artan oranlarda görülmektedir. Boyun ağrılarının tedavisi genellikle konservatiftir. Analjezik ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla (NSAİİ) birlikte diğer ilaçlar, transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), ısı uygulamaları, manipülasyon ve mobilizasyon gibi fizik tedavi yöntemleri boyun ağrılarının tedavisinde en sık başvurulan tedavi seçenekleridir. Ancak ağrıya yol açan bozukluğun düzeltilmemesi veya uzun süreli ağrılarda ortaya çıkan kas güçsüzlüğü, postüral bozukluklar, eklem hareket açıklıklarında azalma gibi birçok neden ağrının devamına ve kronikleşmesine neden olabilmektedir. Boyun egzersizleri bu nedenle ağrılı ya da ağrısız boyun patolojilerinin tedavisinde anahtar rol oynamaktadırlar. Hastalığın yol açtığı bozukluklara uygun egzersiz programları uzman hekim tarafından reçete edilmelidir İstenen sonucun düzenli kontrollerle takibi ve egzersizlerin her aşamada gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması çok önemlidir. Egzersiz programları düzenlenirken boyun bölgesi ile yakın komşulukta olan torakal bölge, omuz eklemi ve temporomandibüler eklem de göz önünde bulundurulmalıdır.

Keywords : Boyun ağrısı, egzersiz reçetesi, servikal bölge