Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Prescribing Exercise for Neck Problems

Bekir Durmuş 1
1 İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği, Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.37531

Neck pain, although it is seen less frequently than back pain, has been increasing in recent years due to sedentary living conditions. Neck pain is usually treated conservatively. Analgesics and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), in combination with other drugs, and physical therapy modalities, such as TENS, heat treatment, manipulation, and mobilization, are the most common options in the treatment of neck pain. However, many reasons, such as failure to treat the defects that lead to pain or long-term pain resulting in muscle weakness, postural disorders, and decrease in range of motion, may cause pain persistence and chronicity. Neck exercises, therefore, play a key role in the treatment of painful or painless neck pathologies. Exercise programs that are suitable for disease-induced disorders should be prescribed by a specialist. It is essential that the controls should be monitored regularly, and the exercises at each stage should be revised and restructured. It is worth bearing in mind that while editing exercise programs, the thoracic spine, shoulder joint, and temporomandibular joint should be taken into consideration, which are in close relation with the neck.

 


 

Turkish

 

Başlık: Servikal Bölge Sorunlarında Egzersiz Reçeteleme

 

Anahtar kelimeler: Boyun ağrısı, egzersiz reçetesi, servikal bölge

 

Boyun ağrısı, bel ağrısından daha az görülmekle birlikte özellikle sedanter yaşam koşulları nedeniyle son yıllarda gittikçe artan oranlarda görülmektedir. Boyun ağrılarının tedavisi genellikle konservatiftir. Analjezik ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla (NSAİİ) birlikte diğer ilaçlar, transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), ısı uygulamaları, manipülasyon ve mobilizasyon gibi fizik tedavi yöntemleri boyun ağrılarının tedavisinde en sık başvurulan tedavi seçenekleridir. Ancak ağrıya yol açan bozukluğun düzeltilmemesi veya uzun süreli ağrılarda ortaya çıkan kas güçsüzlüğü, postüral bozukluklar, eklem hareket açıklıklarında azalma gibi birçok neden ağrının devamına ve kronikleşmesine neden olabilmektedir. Boyun egzersizleri bu nedenle ağrılı ya da ağrısız boyun patolojilerinin tedavisinde anahtar rol oynamaktadırlar. Hastalığın yol açtığı bozukluklara uygun egzersiz programları uzman hekim tarafından reçete edilmelidir İstenen sonucun düzenli kontrollerle takibi ve egzersizlerin her aşamada gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması çok önemlidir. Egzersiz programları düzenlenirken boyun bölgesi ile yakın komşulukta olan torakal bölge, omuz eklemi ve temporomandibüler eklem de göz önünde bulundurulmalıdır.

Keywords : Neck pain, exercise prescribing, cervical regio