Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Egzersizin Sağlık Yararları

Füsun Ardıç 1
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.33716

Bu derlemenin amacı, egzersizin sağlık yararları hakkında güncel bilgileri gözden geçirmektir. Rehabilitasyon hekimliğinde, ayrıntılı reçetelendirilmiş egzersiz programı en önemli modalitedir. Bu yazıda, egzersizin özellikle kardiyovasküler hastalıklar, depresyon, demans, obezite ve günlük pratiğimizde sıklıkla görülen kronik ağrı sendromları üzerine olan sağlık yararları üzerinde durulmuştur. Egzersizin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki önemli rolü incelenip, egzersiz önerileri derlenmiştir.

Keywords : Egzersiz, reçete, sağlık