Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Health Benefits of Exercise

Füsun Ardıç 1
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.33716

The purpose of this review is to provide current information concerning the health benefits of exercise. In rehabilitation medicine, a detailed prescription of the exercise program is the most important modality. In this paper, the health benefits of exercise, especially on the cardiovascular diseases, depression, dementia, obesity, and chronic pain syndrome, frequently seen in our daily practice, are emphasized. The role of exercise in the prevention and treatment of these diseases is examined, and the recommendations for exercise are reviewed.

 


 

Turkish

 

Başlık: Egzersizin Sağlık Yararları

 

Anahtar kelimeler: Egzersiz, reçete, sağlık

 

Bu derlemenin amacı, egzersizin sağlık yararları hakkında güncel bilgileri gözden geçirmektir. Rehabilitasyon hekimliğinde, ayrıntılı reçetelendirilmiş egzersiz programı en önemli modalitedir. Bu yazıda, egzersizin özellikle kardiyovasküler hastalıklar, depresyon, demans, obezite ve günlük pratiğimizde sıklıkla görülen kronik ağrı sendromları üzerine olan sağlık yararları üzerinde durulmuştur. Egzersizin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki önemli rolü incelenip, egzersiz önerileri derlenmiştir.

Keywords : Exercise, prescription, health