Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Egzersiz Reçetesi

Füsun Ardıç 1
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.25665

Egzersiz; planlı, yapılandırılmış, istemli, fiziksel zindeliğin (fitness) bir ya da birkaç unsurunu geliştirmeyi amaçlayan fiziksel aktivite tipidir. Fiziksel zindeliğin sağlıkla ilgili bileşenleri; kardiyovasküler (aerobik) fitness, kas gücü ve dayanıklılığı, esneklik ve vücut kompozisyonudur. Bir egzersiz seansı ısınma, germe, kondisyon (aerobik egzersiz ve/veya, dirençli egzersiz) ve soğuma aşamalarını içerir. Bu derlemede, egzersiz reçetesinin prensipleri ve Frekans, Şiddet, Zaman ve Tip ilkesinin özellikleri (Frequency, Intensity, Time and Type-FITT) irdelendi.

Keywords : Aerobik egzersiz, dirençli egzersiz, germe egzersizi