Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Exercise Prescription

Füsun Ardıç 1
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.25665

Exercise is a type of physical activity consisting of planned, structured, and repetitive body movements to improve one or more components of physical fitness. The health-related components of physical fitness include cardiovascular (aerobic) fitness, muscular strength and endurance, flexibility, and body composition. A single exercise session should include the following phases: warm-up, stretching conditioning (aerobic exercise and/or muscle strengthening), and cool down. The principles of exercise prescription and specifications of FITT (Frequency, Intensity, Time and Type) are discussed in this review.

 


 

Turkish

 

Başlık: Egzersiz Reçetesi

 

Anahtar kelimeler: Aerobik egzersiz, dirençli egzersiz, germe egzersizi

 

Egzersiz; planlı, yapılandırılmış, istemli, fiziksel zindeliğin (fitness) bir ya da birkaç unsurunu geliştirmeyi amaçlayan fiziksel aktivite tipidir. Fiziksel zindeliğin sağlıkla ilgili bileşenleri; kardiyovasküler (aerobik) fitness, kas gücü ve dayanıklılığı, esneklik ve vücut kompozisyonudur. Bir egzersiz seansı ısınma, germe, kondisyon (aerobik egzersiz ve/veya, dirençli egzersiz) ve soğuma aşamalarını içerir. Bu derlemede, egzersiz reçetesinin prensipleri ve Frekans, Şiddet, Zaman ve Tip ilkesinin özellikleri (Frequency, Intensity, Time and Type-FITT) irdelendi.

 

Keywords : Aerobic exercise, resistance exercise, stretching exercise