Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Kabakulak Enfeksiyonu ile İlişkili Akut Longitudinal Miyelit ve Guillain-Barre Sendromu Birlikteliği

İrfan KOCA 1 ,Müzeyyen GÜNAY 1 ,Mustafa IŞIK 2 ,Özlem ALTINDAĞ 1 ,Ercan MADENCİ 1
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.67878

Kabakulak enfeksiyonunun miyokardit, nefrit, pankreatit, orşit, işitme sorunları gibi nadir olarak ortaya çıkabilen komplikasyonları vardır. Kabakulak enfeksiyonu ile ilişkili olarak rapor edilen başlıca nörolojik komplikasyonlar ise menenjit, ensefalit, miyelit, kranial sinir tutulumu ve nadir olarak da polinöropatidir. Bu yazıda on iki yaşındaki erkek hastada, kabakulak enfeksiyonu ile ilişkili olduğu düşünülen akut longitudinal miyelit ve Guillain-Barre sendromu (GBS) birlikteliği literatür eşliğinde anlatıldı ve tartışıldı.

Keywords : Kabakulak enfeksiyonu, Guillain-barre sendromu, longitudinal miyelit