Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Acute Longitudinal Myelitis and Guillain-Barre Overlap Syndrome Following Mumps Viremia

İrfan KOCA 1 ,Müzeyyen GÜNAY 1 ,Mustafa IŞIK 2 ,Özlem ALTINDAĞ 1 ,Ercan MADENCİ 1
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.67878

Mumps infection has some rare complications, such as myocarditis, nephritis, pancreatitis, orchitis, and hearing problems. The main neurological complications of mumps infection are reported to be meningitis, encephalitis, myelitis, cranial nerve involvement, and, rarely, polyneuropathy. In this article, a 12-year-old male patient with mumps infection associated with acute longitudinal myelitis and Guillain-Barre syndrome (GBS) was described and discussed with the literature.

 


 

Turkish

 

Başlık: Kabakulak Enfeksiyonu ile İlişkili Akut Longitudinal Miyelit  ve Guillain-Barre Sendromu Birlikteliği

 

Anahtar kelimeler: Kabakulak enfeksiyonu, Guillain-barre sendromu, longitudinal miyelit

 

Kabakulak enfeksiyonunun miyokardit, nefrit, pankreatit, orşit, işitme sorunları gibi nadir olarak ortaya çıkabilen komplikasyonları vardır. Kabakulak enfeksiyonu ile ilişkili olarak rapor edilen başlıca nörolojik komplikasyonlar ise menenjit, ensefalit, miyelit, kranial sinir tutulumu ve nadir olarak da polinöropatidir. Bu yazıda on iki yaşındaki erkek hastada, kabakulak enfeksiyonu ile ilişkili olduğu düşünülen akut longitudinal miyelit ve Guillain-Barre sendromu (GBS) birlikteliği literatür eşliğinde anlatıldı ve tartışıldı.

Keywords : Mumps infection, Guillain-Barre syndrome, longitudinal myelitis