Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Blue Rubber Bleb Nevus Sendromu ile İlişkili Parapleji

Ebru Aytekin 1 ,Sibel ÇAĞLAR OKUR 2 ,Nil SAYINER ÇAĞLAR 2 ,Özcan AYŞAR 2 ,Mustafa DEVRAN AYBAR 3
1 Sağlık Bakanlığı, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.03360

Bean sendromu olarak da bilinen Blue rubber bleb nevus sendromu (BRBNS)  hemanjiom gibi kutanöz ve gastrointestinal  vasküler malformasyonlarla karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Karaciğer, mezenter, periton, akciğer, penis, iskelet kası, kafatası ve santral sinir sistemini (SSS)  de tutabilmektedir.  Deri lezyonları ağrısız ve kanamaya eğilimi yoktur.  Bu sendromun en sık bulgusu gastrointestinal sistemdeki vasküler malformasyonların kanamasına bağlı olarak gelişen demir eksikliği anemisidir. SSS tutulumu çok nadir bildirilmiştir. Literatürde bu sendromla ilişkili olarak daha çok vertebral hemanjioma bağlı gelişen parapleji olguları bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda ise torakal epidural hematoma bağlı parapleji gelişen hasta sunulmuştur.

Keywords : Blue rubber bleb nevus sendromu, hemanjiom, parapleji, rehabilitasyo