Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Paraplegia Associated with Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome

Ebru Aytekin 1 ,Sibel ÇAĞLAR OKUR 2 ,Nil SAYINER ÇAĞLAR 2 ,Özcan AYŞAR 2 ,Mustafa DEVRAN AYBAR 3
1 Sağlık Bakanlığı, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.03360

The blue rubber bleb nevus syndrome (BRBNS) known as Bean syndrome is a rare disorder characterized by cutaneous and gastrointestinal vascular malformations such as hemangioma.   Other organ and sites may be involved by hemangiomas, including the liver, mesentery, peritoneum, lung, penis, skeletal muscle, skull, and central nervous system (CNS). Skin lesions usually do not bleed and are painless. The most common clinical manifestation of this  syndrome is iron deficiency anemia which is caused by bleeding of vascular malformations in the gastrointestinal tract. Involvement of CNS was  rarely reported. In literature paraplegia cases associated with this syndrome were usually reported in patients with vertebral hemangiomas. In this paper,  we present a case with paraplegia associated with thoracal epidural hematoma.

 


 

Turkish

 

Başlık: Blue Rubber Bleb Nevus Sendromu ile İlişkili Parapleji

 

Anahtar kelimeler: Blue rubber bleb nevus sendromu, hemanjiom,  parapleji, rehabilitasyon

 

Bean sendromu olarak da bilinen Blue rubber bleb nevus sendromu (BRBNS)  hemanjiom gibi kutanöz ve gastrointestinal  vasküler malformasyonlarla karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Karaciğer, mezenter, periton, akciğer, penis, iskelet kası, kafatası ve santral sinir sistemini (SSS)  de tutabilmektedir.  Deri lezyonları ağrısız ve kanamaya eğilimi yoktur.  Bu sendromun en sık bulgusu gastrointestinal sistemdeki vasküler malformasyonların kanamasına bağlı olarak gelişen demir eksikliği anemisidir. SSS tutulumu çok nadir bildirilmiştir. Literatürde bu sendromla ilişkili olarak daha çok vertebral hemanjioma bağlı gelişen parapleji olguları bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda ise torakal epidural hematoma bağlı parapleji gelişen hasta sunulmuştur.

Keywords : Blue rubber bleb nevus syndrome, hemangioma, paraplegia, rehabilitatio