Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Radyoterapi Sonrası Nadir ve Geç Görülen Bir Komplikasyon Olan Alt Motor Nöron Sendromu

Sibel SÜZEN ÖZBAYRAK 1 ,Mustafa ÖZBAYRAK 2 ,Kenan AKGÜN 2
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Arnavutköy Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.82713

Kanser olgularının sayısında gün geçtikçe dramatik bir artış olmaktadır. Radyoterapi alanındaki ilerlemeler hastaların yaşam beklentisini arttırmakla birlikte geç dönemde sinir sistemini de tutan birçok komplikasyona yol açmaktadır. Bu olgu sunumunda çok nadir görülen radyoterapiye bağlı Alt Motor Nöron Sendromu (AMNS) tanısı almış bir olgu tartışılacaktır.

Keywords : Alt motor nöron sendromu, komplikasyon, radyoterapi