Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

A Rarely Seen Late Complication, Radiation-Induced Lower Motor Neuron Syndrome

Sibel SÜZEN ÖZBAYRAK 1 ,Mustafa ÖZBAYRAK 2 ,Kenan AKGÜN 2
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Arnavutköy Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.82713

There is a dramatic increase in the number of cancer patients nowadays. Improvement of treatment results in the field of radiotherapy provided an increase in life expectancy of cancer patients, but on the other hand, a lot of late complications, including the nervous system, have started to be encountered. In this case report, a patient with rarely seen radiation-induced lower motor neuron syndrome (LMNS) will be discussed.

 


 

Turkish

 

Başlık: Radyoterapi Sonrası Nadir ve Geç Görülen Bir Komplikasyon Olan Alt Motor Nöron Sendromu

 

Anahtar kelimeler: Alt motor nöron sendromu, komplikasyon, radyoterapi

 

Kanser olgularının sayısında gün geçtikçe dramatik bir artış olmaktadır. Radyoterapi alanındaki ilerlemeler hastaların yaşam beklentisini arttırmakla birlikte geç dönemde sinir sistemini de tutan birçok komplikasyona yol açmaktadır. Bu olgu sunumunda çok nadir görülen radyoterapiye bağlı Alt Motor Nöron Sendromu (AMNS) tanısı almış bir olgu tartışılacaktır.

Keywords : Lower motor neuron syndrome, complication, radiotherapy