Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Difüz İdiyopatik Skeletal Hiperostozlu Bir Hastada Torasik Miyelopatiye Neden Olan Disk Herniasyonu, Ossifiye Ligamentum Flavum ve Köprüleşen Yeni Kemik Oluşumu Kombinasyonu: Üçlü Sıkıştırma!

Alper Murat Ulaşlı 1 ,Abidin Erdal 2 ,Mahmut Duymuş 3 ,Levent Ertuğrul İnan 2
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2 Department of Neurology, Ministry of Health, Ankara Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Department of Radiology, Ministry of Health, Ankara Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.05935

Torasik miyelopati nadir görülen bir durumdur ve difüz idiyopatik skeletal hiperostoz (DİSH), ossifiye posterior longitudinal ligament, ossifiye ligamentum flavum (OLF) ve disk herniasyonlarına bağlı olabilir. Biz bu olguda her iki bacağında güçsüzlük, hissizlik ve yürüme güçlüğü ile başvuran DİSH’li bir hastayı tartıştık. Disk herniasyonu, köprüleşen yeni kemik oluşumları ve OLF ileri spinal kanal darlığına katkıda bulunmuşlardı. DİSH yaşlı insanların hastalığı olsa da, hasta nispeten gençti ve diyabet ile obezite hikayesi yoktu. Dahası hasta minör bir travma öncesine kadar asemptomatik idi. Bu olgu, klinisyenlerin hızlı tanı konulup erken cerrahi uygulandığında daha iyi bir prognozla sonuçlanan bu nadir durumun farkında olması amacıyla sunulmuştur.

Keywords : Difüz idiyopatik skeletal hiperostoz, torasik miyelopati, ligamentum flavum