Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Thoracic Myelopathy Due to a Combination of Disc Herniation, Ossified Ligamentum Flavum, and Bridging New Bone Formation in a Patient with Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis: Triple Crush!

Alper Murat Ulaşlı 1 ,Abidin Erdal 2 ,Mahmut Duymuş 3 ,Levent Ertuğrul İnan 2
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2 Department of Neurology, Ministry of Health, Ankara Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Department of Radiology, Ministry of Health, Ankara Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.05935

Thoracic myelopathy is an uncommon condition and may be due to diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH), ossified posterior longitudinal ligament (OPLL), ossified ligamentum flavum (OLF), and disc herniation. In the present case, we discussed a patient with DISH who presented with weakness and numbness in both legs and gait difficulty after a sudden trauma. Disc herniation, bridging new bone formation, and OLF were found to contribute to severe spinal canal narrowing. Although DISH is a disease of elderly patients, the patient was relatively young with no history of diabetes and obesity. Furthermore, the patient was asymptomatic until a minor trauma. This case was reported for clinicians to be aware of this rare condition, in which prompt diagnosis and early surgical management may result in better prognosis.

 


 

Turkish

 

Başlık: Difüz İdiyopatik Skeletal Hiperostozlu Bir Hastada Torasik Miyelopatiye Neden Olan Disk Herniasyonu, Ossifiye Ligamentum Flavum ve Köprüleşen Yeni Kemik Oluşumu Kombinasyonu: Üçlü Sıkıştırma!

 

Anahtar kelimeler: Difüz idiyopatik skeletal hiperostoz, torasik miyelopati, ligamentum flavum

 

Torasik miyelopati nadir görülen bir durumdur ve difüz idiyopatik skeletal hiperostoz (DİSH), ossifiye posterior longitudinal ligament, ossifiye ligamentum flavum (OLF) ve disk herniasyonlarına bağlı olabilir. Biz bu olguda her iki bacağında güçsüzlük, hissizlik ve yürüme güçlüğü ile başvuran DİSH’li bir hastayı tartıştık. Disk herniasyonu, köprüleşen yeni kemik oluşumları ve OLF ileri spinal kanal darlığına katkıda bulunmuşlardı. DİSH yaşlı insanların hastalığı olsa da, hasta nispeten gençti ve diyabet ile obezite hikayesi yoktu. Dahası hasta minör bir travma öncesine kadar asemptomatik idi. Bu olgu, klinisyenlerin hızlı tanı konulup erken cerrahi uygulandığında daha iyi bir prognozla sonuçlanan bu nadir durumun farkında olması amacıyla sunulmuştur.

Keywords : Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, thoracic myelopathy, ligamentum flavum