Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Disk Herniasyonuna Bağlı Servikal Radikülopatili Hastalarda Kanıta Dayalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stratejileri

Aydan Oral 1 ,Ayşegül Ketenci 2 ,Dilşad Sindel 1
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.76735

Sinir kökü kompresyonu veya irritasyonu nedeni ile motor, duyusal veya refleks değişikliklerin eşlik ettiği, kola yayılan ağrı ile beraber boyun ağrısının varlığı ise servikal radikülopati olarak tanımlanır. Bu derlemenin amacı, disk hernisi sonucu oluşan servikal radikülopatili hastaların tedavisinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon yaklaşımlarının etkinliği ile ilgili son gelişmeleri bütünsel bir yaklaşımla gözden geçirmek ve tedavi konusunda kanıta dayalı tıp önerileri geliştirmektir.

Keywords : Boyun ağrısı, radikülopati, rehabilitasyon, konservatif tedavi