Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 1

Yumruk El Sendromu: İki Olgu Sunumu

Hasan Dursun 1 ,M. Ali Taşkaynatan 2 ,İlhan Karabekir 3 ,Servet Ebrinç 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Servisi, İstanbul

Bilinçaltı bir tepki olarak ellerin uzun süre yumruk şeklinde tutulması distrofik değişikliklere ve kontraktür gibi ağır fonksiyon kayıplarına neden olabilmektedir. Literatürde SHAFT sendromu ya da "The Clenched Fist Syndrome" gibi isimlerle anılan bu klinik tablo genellikle kompleks rejyonel ağrı sendromu ile karıştırılmakta ve bu nedenle nadir olarak rapor edilmektedir. Psikiyatride "yapay bozukluk" başlığı altında incelenen bu tür hastalıklar kronikleşme eğilimindedir ve prognoz pek iyi değildir. Bu yazıda Yumruk El Sendromu tanısı konmuş iki olgu sunulmuş ve konu tartışılmıştır.

Keywords : Yumruk el sendromu, SHAFT sendromu, yapay bozukluk