Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 4

Spastisite Tedavisinde Fenol ve Alkol Blokları

Arzu Yağız On 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Lokalize spastisite tedavisinde etkili olduğu bilinen periferik sinir blokları, kimyasal bir ajanın aşırı aktivitenin hakim olduğu kas gruplarına veya o kas grubunu besleyen sinir yakınına enjeksiyonu ile gerçekleştirilir. Bu amaçla botulinum toksin dışında kullanılan ajanlar lokal anestetikler, fenol ve alkoldür. Fenol ve alkol bloklarının uygulanması klinik tecrübe ve beceri gerektirmektedir. Burada, fenol ve  alkol bloklarının spastisitede kullanımıyla ilgili klinik çalışmalar, etki mekanizmaları, kullanım amaçları, uygulama teknikleri ve potansiyel yan etkileri gözden geçirilecektir.

Keywords : Spastisite, fenol blokları, alkol blokları