Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Erişkin Gergin Kord Sendromunda Cerrahi Tedavinin Nörolojik İyileşmeye Etkisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Özlem Şahin 1
1 Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Gergin kord sendromu genellikle çocukluk çağında teşhis edilir ve erişkin yaşta semptomatik olması nadirdir. Gergin kord sendromu ilerleyici nörolojik defisitle karakterize olduğundan, çocukluk döneminde erken tanı ve multidisipliner tedavi önemlidir. Fakat erişkin dönemde semptomatik olan gergin kord sendromunda cerrahi tedavi hala tartışmalıdır. Bu makalede konjenital gergin kord sendromu olan erişkin bir olgunun sunumu yapılarak, erişkin hastalarda cerrahi tedavinin ve rehabilitasyonun nörolojik iyileşmede etkisi tartışılmıştır. 

Keywords : Erişkin, gergin kord sendromu, cerrahi tedavi, rehabilitasyo