Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Fibromiyaljide Klinik Bulgular ve Tanı

Selda Bağış 1
1 Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Istanbul, Türkiye

Fibromiyalji sendromu yaygın ağrı ile karakterize kronik ağrı sendromudur. Kadınlarda ve 25-55 yaşlarında sık görülür. Tanı Amerikan Romatizma Birliği (ACR) kriterlerine göre konulmaktadır. Son yıllarda santral sensitizasyon sendromları arasında kabul edilmektedir. Klinik bulguların farklılığı nedeniyle bazı sınıflandırmaların kullanılması ve tedavinin buna göre düzenlenmesi önerilmektedir. Bu yazıda fibromiyalji sendromunda klinik bulgular ve tanı son gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir.

Keywords : Fibromiyalji, klinik bulgular, tanı