Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Sağlık ve İşgücü Sorgulama Formu: Ankilozan Spondilit için Türkçe Adaptasyonu

Engin Çakar 1 ,Emel Özcan 2 ,Ekin İlke Şen 3 ,Oğuz Durmuş 1 ,Ayşe Karan 4 ,Mehmet Zeki Kıralp 5
1 GATA Haydarpaşa Training Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2 İstanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.22448

Amaç: Bu çalışmanın amacı Sağlık ve İşgücü Sorgulama Formunun (SİSF) Türkçe’ye adaptasyonunu gerçekleştirmektir.

 

Gereç ve Yöntem: Kültürel adaptasyon, Uluslararası Farmakoekonomi ve Sonuç Araştırma Derneği kılavuzuna göre sırasıyla hazırlık, ileri çeviri, uzlaşma, geri çeviri, geri çevirinin gözden geçirilmesi, uyum sağlama, bilişsel sorgulama (deneme uygulaması), bilişsel sorgulama sonuçlarının gözden geçirilmesi, düzeltme ve sonuçlandırma basamakları takip edilerek yapılmıştır. Deneme uygulaması gönüllü 20 ankilozan spondilit hastası ile yapılmıştır.

 

Bulgular: Uyum sağlama basamağından sonra deneme uygulaması için üzerinde fikir birliği sağlanan taslak hazırlandı. Çeviri katılımcılar tarafından genel olarak anlaşılır bulundu. Deneme uygulaması esnasında 1, 2, 3, 15, 16 ve 17. sorulardaki bazı terimler için küçük değişikliklere ve ilave açıklamalara ihtiyaç duyuldu. Bununla birlikte sorgulama formunun ek bölümündeki 3. soruda geçen eğitim düzeyi ile ilgili seçenek ulusal sisteme uyarlandı.

 

Sonuç: SİSF’nin Türkçe adaptasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve pilot grup ile uzman grup tarafından açık ve anlaşılır bulundu. Bu Türkçe versiyonun birçok kronik sağlık problemindeki işgücü kaybını ele alan gelecek çalışmaları teşvik edeceği düşünülmektedir. 

Keywords : Sağlık ve iş gücü sorgulama formu; iş gücü; prodüktivite; iş; ankilozan spondilit