Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Periferik Nöropati ile Isaacs Sendromu (Nöromiyotoni) Birlikteliği

Canan Çelik 1 ,Sibel Mandıroğlu 2 ,Halil Uçan 3 ,Eser Başak Sevgi 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa Şevket Yılmaz Education and Research Hospital, Bursa, Turkey
2 T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
3 Turkish Ministry of Health, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.83435

Isaacs Sendromu (nöromiyotoni), spontan ve sürekli kas lif aktivitesi ile ortaya çıkan periferik sinirlerin hipereksitabilitesi ile karakterize, nadir görülen bir klinik durumdur. Bu sendrom miyokimi, kas krampları ve katılığı, kontraksiyon sonrası kas gevşemesinde gecikme ve terleme artışı ile ilişkilidir. Biz yürüyüş bozukluğu, distal kas güçsüzlüğü, nöromiyotoni, kas spazmları, miyokimi ve aşırı terleme ile karakterize, periferik nöropati ile birlikte görülen Isaacs Sendromlu iki kardeş olguyu sunmayı amaçladık. Her iki olgumuzda iğne elektromiyografisinde nöromiyotonik deşarjlar ve elektrofizyolojik olarak aksonal tipte sensorimotor periferik nöropati tanısı mevcuttu. Bu çalışmada, periferik nöropati ile ilişkili Isaacs Sendromu’nun (nöromiyotoni) nadir görülen birlikteliğine dikkat çekilmektedir.

Keywords : Isaacs sendromu, nöromiyotoni, periferik nöropati