Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 4
Osteopoikilozlu Bir Olgu
Nurten KÜÇÜKÇAKIR 1 ,Lale ALTAN İNCEOĞLU 1 ,Serap LATİF RAİF 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.39019 Osteopoikiloz (Spotted Bone, Osteopathia Condensans Disseminata), otozomal dominant geçiş gösteren, nadir görülen, karakteristik radyolojik özellikleri olan osteosklerotik displazidir. Prevalansı 1/50.000’dir. Tanı sıklıkla radyolojik olarak tesadüfen konmaktadır. Osteopoikilosis'in tanı koydurucu lezyonları tipik olarak yaygın, yuvarlak veya oval, simetrik olarak yerleşmiş sklerotik kemik bölgeleridir. Radyolojik görüntülerin benzerliği nedeniyle osteoblastik metastazlar, tübero skleroz ve kemik mastositozu ile karışabilmektedir. Biz burada sol kalça ve sol kasık bölgesinde ağrı nedeniyle başvuran osteopoikiloz saptadığımız bir olguyu sunuyoruz. Keywords : Osteopoikiloz, osteosklerotik displazi, osteopatia kondensans disseminata