Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1
Alt Ekstremite Amputasyonlu Bir Hastada Pellegrini-Stieda Sendromu’na Benzeyen İntraligamentöz Medial Kollateral Ligament Kalsifikasyonu
Neslihan Gökçen 1 ,Bayram Kelle 2 ,Erkan Kozanoğlu 2
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.91069

Yumuşak doku kalsifikasyonu; zarar görmüş kollajen fibrillerde kalsiyum birikmesiyle karakterizedir. Kalsiyum birikmesinin patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. İnflamatuvar değişiklikler, travma ve romatolojik hastalıklar olası risk faktörleri olarak gösterilmektedir. Pellegrini-Stieda Sendromu (PSS); medial kollateral ligamentte nonspesifik bir etyolojiye bağlı olarak gelişen posttravmatik kalsifikasyon veya ossifikasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu makalede, posttravmatik olarak gelişen ve PSS benzeri medial kollateral ligament kalsifikasyonu olan bir olgu sunulmuş ve güncel literatür gözden geçirilmiştir.

Keywords : Ligament kalsifikasyonu, Pellegrini-Stieda sendromu, postamputasyon ağrısı, travma