Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1
Intraligamentous Calcification of the Medial Collateral Ligament Mimicking Pellegrini-Stieda Syndrome in a Lower-Extremity Amputee
Neslihan Gökçen 1 ,Bayram Kelle 2 ,Erkan Kozanoğlu 2
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.91069

Soft-tissue calcification is characterized by the accumulation of calcium in damaged collagen fibrils. The pathogenesis of calcium deposition is not fully understood. Inflammatory changes, trauma, and rheumatological diseases have been reported as possible risk factors. Pellegrini-Stieda syndrome (PSS) is post-traumatic calcification or ossification of the medial collateral ligament with a nonspecific etiology. It may occur after trauma or inflammation or it could be idiopathic.  Here we present a case of posttraumatic intraligamentous calcification of the medial collateral ligament (MCL) mimicking Pellegrini-Stieda syndrome (PSS) and review the current related literature. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Alt Ekstremite Amputasyonlu Bir Hastada Pellegrini-Stieda Sendromu’na Benzeyen İntraligamentöz Medial Kollateral Ligament Kalsifikasyonu 

 

Anahtar kelimeler: Ligament kalsifikasyonu, Pellegrini-Stieda sendromu, postamputasyon ağrısı, travma

 

Yumuşak doku kalsifikasyonu; zarar görmüş kollajen fibrillerde kalsiyum birikmesiyle karakterizedir. Kalsiyum birikmesinin patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. İnflamatuvar değişiklikler, travma ve romatolojik hastalıklar olası risk faktörleri olarak gösterilmektedir. Pellegrini-Stieda Sendromu (PSS); medial kollateral ligamentte nonspesifik bir etyolojiye bağlı olarak gelişen posttravmatik kalsifikasyon veya ossifikasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu makalede, posttravmatik olarak gelişen ve PSS benzeri medial kollateral ligament kalsifikasyonu olan bir olgu sunulmuş ve güncel literatür gözden geçirilmiştir.

 

 

Keywords : Intraligamentous calcification, Pellegrini–Stieda syndrome, postamputation pain, trauma