Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2017 , Vol 63 , Num 1

İleri yaş artritleri: Romatoid artrit tanısıyla takip edilen paraneoplastik artrit olgusu

Emine Süreyya Ergin 1 ,Sibel Kibar 1 ,Fatma Özlem Özet 1 ,Deniz Evcik 2 ,Saime Ay 1
1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksek Okulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2017.62558 İleri yaş başlangıçlı artritler sıklıkla dejeneratif özellikler gösterirken, enflamatuvar artritler de göz ardı edilmemelidir. Enflamatuvar artritlerin etyoloji araştırmasında mutlaka paraneoplastik artritlerin akılda tutulması gerekmektedir. Paraneoplastik artrit ya da karsinomatöz poliartrit nadir bir durumdur ve sıklıkla kanser semptomatik hale gelmeden ve tanısı konmadan önce klinik olarak karşımıza çıkabilir. İleri yaş başlangıçlı artritlerde paraneoplastik artrit tanısı için belirlenmiş bir tanı algoritması bulunmamaktadır. Bu da ayırıcı tanıda belirgin zorluğa ve kanserin erken tedavisinin gecikmesine neden olabilmektedir. Bu makalede ileri yaşta romatoid artrit tanısı ile iki yıl boyunca takip edilen, takibinde paraneoplastik artrit tanısı konulan bir olgu sunuldu ve ileri yaşta paraneoplastik artritlerin özellikleri tartışıldı. Keywords : Karsinomatöz poliartrit; ileri yaş başlangıçlı artrit; paraneoplastik artrit