Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2017 , Vol 63 , Num 1

Organofosfata bağlı gecikmiş nöropati: Bir olgu sunumu

Şeniz Akçay Yalbuzdağ 1 ,Buğra İnce 1 ,Altınay Göksel Karatepe 1 ,İlker Şengül 1 ,Taciser Kaya 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey DOI : 10.5606/tftrd.2017.13549 Bu yazıda organofosfat (klorprifos) intoksikasyonundan sonra iki taraflı düşük ayak ve spastik parapleji tablosu ile kliniğimize başvuran ve organofosfat intoksikasyonuna bağlı gecikmiş nöropati (OBGN) tanısı konulan 27 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Nörolojik muayenede patellar derin tendon refleksi hiperaktifti, Aşil refleksler yoktu ve patellar klonus iki taraflıydı. Elektrofizyolojik çalışma sonuçları motor aksonal nöropati ile uyumluydu. Hasta, nörolojik rehabilitasyon programına kabul edildi ve bir çift plastik ayak bileği-ayak ortezi ve walker ile ambulasyon yapabildi. Başlangıçtan altı ay sonra iki taraflı adduktor magnus (100 U) ve adduktor longus (50 U) kaslarına Botulinum toksin tip A enjeksiyonu yapıldı. Botulinum toksin enjeksiyonu sonrası kalça adduktörlerindeki spastisite, modifiye Ashworth skalasında derece 4'ten derece 3'e geriledi. Yedi aylık takip süreci sonunda, hastanın kas gücünde kısmi düzelme gözlemlendi ve hasta günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hale geldi. Olgumuzun klinik bulguları ve rehabilitasyon uygulamaları eşliğinde OBGN’nin olası mekanizmaları tartışıldı ve güncel literatür gözden geçirildi. Keywords : Nöropati; organofosfat; parapleji