Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2017 , Vol 63 , Num 1

McArdle tanılı iki hastada düşük şiddette, kısa süreli aerobik egzersizin fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesine etkisi

Tuncay Çakır 1 ,Meral Bilgilisoy Filiz 1 ,Burcu Otağ 1 ,Naciye Füsun Toraman 1
1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye DOI : 10.5606/tftrd.2017.89083 McArdle hastalarının egzersiz kapasitesi, egzersizle ilişkili kramp ve ağrıdan kaçınmaları nedeniyle zaman içinde geriler ve fonksiyonel kapasite azalır. İki hastada fonksiyonel kapasitede ve yaşam kalitesinde bir ay boyunca haftada beş yürüme seansını (30-45 dakika/seans) içeren gözetimli düşük yoğunluklu (Borg skalasında 3-8 algılanan zorluk, %5-44 yoğunluk) aerobik egzersiz programına bağlı yararlı etkiler saptandı. Bu sonuç, bu hastalarda kısa süreli de olsa düşük şiddette aerobik egzersizin olumlu etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Keywords : Egzersiz; fonksiyonel kapasite; McArdle; yaşam kalitesi; rehabilitasyon