Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Egzersiz tedavisinin primer dismenoreli hastaların ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkinliği: Meta-analiz ile sistematik bir derleme

Ukachukwu Okoroafor Abaraogu 1 ,Chidinma Samantha Tabansi-Ochiogu 1 ,Emeka Sylvester Igwe 1
1 Department of Medical Rehabilitation Faculty of Health Scieneces and Technology College of Medicine University of Nigeria, Enugu, Nigeria DOI : 10.5606/tftrd.2016.95580 Amaç: Bu çalışma, primer dismenoreli bireylerde ağrının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik egzersiz müdahalelerinin etkinliği ile ilgili sağlam kanıtlar toplamayı amaçlamaktadır.

Gereç ve yöntemler: Deneysel çalışmaların sistematik derlemesi randomize çalışmaların meta-analizi ile yürütüldü. Kalite değerlendirmesinde PEDro kılavuzu kullanılarak, primer dismenore olan kadınlarda egzersiz girişimlerine ilişkin verileri menstrüel ağrı yoğunluğunu ve yaşam kalitesini sırasıyla birincil ve ikincil sonuçlar olarak değerlendiren çalışmaları gösteren 12 elektronik veri tabanına erişildi. Sistematik derlemede meta-analiz için uygun olmayan veriler tanımlayıcı veri olarak rapor edildi.

Bulgular: Aramada sekiz araştırmanın sistematik olarak gözden geçirildiği 32 alıntı sonucuna ulaşıldı, sekiz tanesinin dördü meta-analiz için uygun bulundu. Sistematik inceleme PEDro kalite ölçeğine göre 10 üzerinden 5.65 ile orta derece metodolojik kalite gösterdi. Egzersiz tedavisi, primer dismenorede ağrı azalması ile ilgili bazı kanıtlar gösterdi.

Sonuç: Egzersiz tedavisi, primer dismenore ağrısının yönetiminde farmakolojik olmayan bir alternatif olarak düşünülebilir. Keywords : Bedensel etkinlik; egzersiz terapisi; egzersiz; fiziksel aktivite; fiziksel müdahale; primer dismenore