Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 3

Kantitatif bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin osteoporoz tanı ve takibindeki rolü: Bir derleme

Derya Demirbağ Kabayel 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey DOI : 10.5606/tftrd.2016.33407 Kantitatif bilgisayarlı tomografinin (QCT) kemik mineral yoğunluğunu (KMY) ölçmek amacıyla kullanımı tarihsel olarak çift-enerjili X-ray absorbsiyometri yönteminden (DXA) eskilere dayanır. Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü’nün, osteoporozu DXA ile ölçülen T skoruna göre tanımlamasıyla, DXA dışındaki tüm KMY ölçüm yöntemleri geri plana itilmiştir. QCT’nin rağbetini azaltan bir diğer faktör radyasyon korkusudur. Kantitatif bilgisayarlı tomografi trabeküler ve kortikal kemiği ayrı ayrı değerlendirebilir. Kemik mineral yoğunluğu hacimsel olarak ölçülür ve kemik üç boyutlu olarak analiz edilir. Kantitatif bilgisayarlı tomografinin artrozik değişimler ve vasküler kalsifikasyonlardan etkilenmemesi önemli bir avantajıdır. Vertebra, femur ve periferik iskelette kullanılabilir. Periferik uygulamalarda radyasyon dozu yok denecek kadar azdır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), osteoporoz tanısı için rutinde kullanılmasa da gerek ayırıcı tanıda ve gerekse kemiğin mikroyapısını değerlendiren araştırmalarda oldukça değerli bir gereçtir. Son zamanlarda, kemik gücü QCT ve MRG ile de değerlendirilebilmektedir. Bu derlemede; osteoporoz tanı ve takibinde QCT ve MRG’nin rolünden bahsedilecektir. Keywords : Manyetik rezonans görüntüleme; osteoporoz; kantitatif bilgisayarlı tomografi