Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 3

Karpal tünel sendromu tanısında median duyusal ve ulnar motor latans arasındaki fark, bileşik duyusal indeksten daha mı iyidir?

Mohammadreza Emad ,Navid Jahani ,Asma Azadeh ,Ghahraman Bemana
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran DOI : 10.5606/tftrd.2016.59002 Amaç: Bu çalışmada, karpal tünel sendromunun doğru tanısı için yeni bir yöntem olarak bileşik duyusal indeks (BDİ) ile birlikte median duyusal sinir/ulnar motor sinir latans farkının (MDSUMLF) duyarlılığı ve özgüllüğü karşılaştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Kasım 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılan çalışmaya 49 hastanın (7 erkek, 42 kadın; medyan yaş 45.9±6.6 yıl; min. 19 - maks. 65) 97 eli dahil edildi. Ellerin 47’sinde normal rutin sinir iletim çalışmaları ile karpal tünel sendromu semptom ve belirtileri (grup 1), 50'sinde standart kriterler ile karpal tünel sendromu (grup 2) vardı. Sonra, iki grup için MDSUMLF ve BDİ uygulandı.

Bulgular: Median duyusal sinir/ulnar motor sinir latans farkının %86 duyarlılığı ve %70 özgüllüğü olmasına rağmen, BDİ’nin sırasıyla %72 duyarlılığı ve %92 özgüllüğü vardı. Median duyusal sinir/ulnar motor sinir latans farkı, normal konvansiyonel sinir iletim çalışmaları ile ellerin 14/47’sinde (%29) normal aralıkta bitmiştir. Bu hastaların %29’u standart sinir iletim çalışmaları ile normal olarak sınıflandırılabilir.

Sonuç: Bu yeni yöntemin (MDSUMLF) konvansiyonel elektrodiyagnoz sırasında daha fazla alanı stimüle etmesi gerekmemektedir ve hafif karpal tünel sendromu tanısında tamamlayıcı bir yöntem olabilecek sadece basit bir matematiksel uygulamadır. Keywords : Karpal tünel sendromu; kol orta siniri; sinir dokusu; ulnar sinir