Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Kas iskelet ağrısı tedavisinde proloterapinin kanıta dayalı kullanımı

Emel Özcan 1 ,Alketa Toska Sert 2
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2016.71770 Proloterapi, kronik kas iskelet ağrı tedavisinde irritan bir solüsyonun ağrılı ligament ve tendon yapışma yerlerine ve komşu eklem aralıklarına enjekte edildiği rejeneratif bir tedavi yöntemidir. Hipertonik dekstroz sıklıkla kullanılan solüsyondur. Amaç ağrıyı azaltmak ve doku tamiri ve büyümeyi hızlandırmaktır. Mevcut hipotezler, proloterapinin kronik olarak hasar görmüş eklem dışı ve içi dokuların lokal iyileşmesini hızlandırdığı yönündedir. İşlem olarak proloterapi güvenlidir ve yan etkileri veya kontrendikasyonları az sayıdadır. Uzun bir tarihçesi ve tamamlayıcı medikal tedavi olarak yaygın kullanımı vardır. En sık yayımlanan endikasyonu kronik bel ağrısı tedavisi olmakla birlikte, son yıllarda yapılan çalışmalarda direçli tendinopatiler ve osteoartritin tedavisinde de kullanımı araştırılmıştır. Direçli tendinopatilerin, özellikle lateral epikondilosis ve Aşil tendinopatisi ve osteoartritin, özellikle diz ve el osteoartriti tedavisinde proloterapi kullanımını öneren kanıtlar artmaktadır. Kronik bel ağrısı tedavisinde de spinal manipülasyon veya egzersizler gibi ek tedaviler ile birlikte proloterapinin kullanımını öneren kanıt bulunmaktadır. Kas iskelet ağrısında diğer standart tedaviler etkisiz kaldığında, proloterapi ümit verici bir seçenek olmayı sürdürmektedir. Ancak, daha objektif kanıtlar elde etmek için geniş ölçekli ve iyi tasarlanmış klinik çalışmalara gereksinim vardır. Keywords : Kanıta dayalı; kas iskelet ağrısı; proloterapi