Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2017 , Vol 63 , Num 1

Ayak bileğinde ekin deformitesi olan hemiplejik serebral palsili hastalarda gastroknemius kasına uygulanan botulinum toksin A’nın etkinliğinin üç boyutlu yürüme analizi ile değerlendirilmesi

Kubilay Beng 1 ,Evren Akpınar 1 ,Sebahat Aydil 2 ,Avni İlhan Bayhan 1 ,Mehmet Özbey Büyükkuşçu 1 ,Mehmet Fırat Yağmurlu 1
1 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yürüme Analizi Laboratuvarı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2017.00936 Amaç: Bu yazıda hemiplejik serebral palsili (SP) çocuklarda gastroknemius kasına uygulanan botulinum toksin A (BtA) enjeksiyonunun etkinliği değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Ocak 2014 - Aralık 2014 tarihleri arasında kliniğimizde hemiplejik SP tanısı konulan dokuz hasta (8 erkek, 1 kız; ort. yaş 6 yıl; dağılım 5-10 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların tamamına BtA uygulaması öncesinde ve sonrasında üçüncü ve altıncı aylarda fizik muayeneleri ile bilgisayarlı üç boyutlu yürüme analizi yapıldı.

Bulgular: Tedavi öncesi artmış çift adım uzunluğu ve yürüme hızı, BtA enjeksiyonu sonrası üçüncü ayda azaldı. Altıncı ayda yürüme hızı ve çift adım uzunluğunun arttığı, ancak başlangıç değerlerine dönmediği gözlendi. İlk temastaki diz fleksiyonu (K1), ilk temastaki ayak bileği plantar fleksiyonu (A1), basma fazındaki maksimum ayak bileği dorsifleksiyonunda (A2) ve maksimum ayak bileği dorsifleksör momentinde (Am1) BtA enjeksiyonu sonrası altıncı aya kadar devam eden anlamlı iyileşmeler elde edildi.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, BtA enjeksiyonu sonrasında topuk vuruşu sırasında ayak bileği ve dizdeki pozisyonun anlamlı iyileşme gösterdiğini ve bu iyileşmenin altıncı aya kadar devam edebildiğini göstermektedir. Keywords : Botulinum toksin A; yürüme analizi; kinematik; kinetik