Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 1

Dünya Engellilik Raporu: Türkiye’de engellilik ile ilgili konuların analizi ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon tıp uzmanlığının katkıları

Aydan Oral 1 ,Resa Aydın 1 ,Ayşegül Ketenci 1 ,Gülseren Akyüz 1 ,Dilşad Sindel 1 ,Ayşe Yalıman 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2016.219 Engeli olan bireylerin tüm yaşam alanlarına tam ve etkin katılımını bir insan hakları konusu olarak gören “Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”nin uygulamaya konulmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan “Dünya Engellilik Raporu” engellilerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımlarını ve sosyal içerilmelerini geliştirecek ulusal ve uluslararası düzeyde somut adımları belirtmektedir. Bu yazının amacı Türkiye’deki engellilerle ilgili mevcut durumu Dünya Engellilik Raporu’nda vurgulanan kavramlar ve öneriler doğrultusunda analiz etmek ve Dünya Engellilik Raporu’nun hayata geçirilmesinde ulusal seviyede Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon tıpta uzmanlık alanının mevcut ve potansiyel katkılarını vurgulamaktır. Keywords : Engellilik; fiziksel tıp ve rehabilitasyon; Türkiye; Dünya Engellilik Raporu