Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 3

İki Olgu Nedeniyle Poland Sendromu

Hamza Sucuoğlu 1 ,Hülya Aslan 2 ,Aydan Avdan Aslan 2 ,Veysel Öz 3
1 Silopi Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Şırnak, Türkiye
2 Silopi Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Şırnak, Türkiye
3 Silopi Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Şırnak, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.82084 Poland sendromu, pektoralis majör kasının tek taraflı yokluğu ile karakterize edilen, nadir görülen bir genetik bozukluktur. Genellikle aynı taraf üst ekstremite deformiteleri, göğüs ön duvarının çeşitli malformasyonları ve diğer organ anomalilerine rastlanmaktadır. Bu sendromda çeşitli kalp anomalileri ve organ maligniteleri de görülebilmektedir. Bu yazıda tanıları ilk kez tarafımızdan konulan iki nadir olgu literatür eşliğinde bu özellikler vurgulanarak sunuldu. İlk olgu aynı taraf elde simfalanjizmi olan erişkin bir erkek hasta; ikinci olgu ise hafif form Poland sendromu olan 19 aylık bir kız bebektir. Keywords : Pektoralis majör; Poland sendromu; rehabilitasyon; simfalanjizm