Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Elastofibroma dorsi: Olgu sunumu

Melike Mıdık 1 ,Nurdan Paker 1 ,Derya Buğdaycı 1 ,Ayşe Nur Bardak 1
1 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.27576 Elastofibroma dorsi nadir görülen, genellikle skapulanın altındaki kaslar arasına yerleşen iyi huylu bir yumuşak doku lezyonudur. Sıklıkla asemptomatiktir ancak skapulanın hareketiyle orta şiddette omuz ağrısına neden olabilir. Klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri tanıda yararlıdır. Sırtın skapular bölgesinde bir yumuşak doku kitlesi ile eşlik eden omuz ağrısının ayırıcı tanısında elastofibroma dorsi de akılda tutulmalıdır. Bu yazıda, polikliniğimize başvuran ve tek taraflı elastofibroma dorsi tanısı konulan 57 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Keywords : Elastofibroma dorsi; omuz ağrısı; yumuşak doku lezyonu