Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Nöropatik Ağrılı Onkoloji Hastalarında Pregabalinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Hakan Levent Gül 1 ,Sebahattin Erten 2 ,Şule Karabulut Gül 3 ,Davut Dama 1 ,Nurten İnan Aksoy 4
1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.78889 Amaç: Bu çalışmada, son yıllarda nöropatik ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılmakta olan pregabalinin onkoloji hastalarındaki etkinliği değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Ocak 2014 - Eylül 2014 tarihleri arasında nöropatik ağrı tanısı konulan 30 onkoloji hastası (17 kadın, 13 erkek; ort. yaş 39.9 yıl; dağılım 28-52 yıl) çalışmaya dahil edildi. Başlangıç görsel analog ölçeği (GAÖ) ve Leeds Nöropatik Bulgu ve Belirtiler Değerlendirme Ölçeği (LANSS) skorları kaydedildi. Pregabalin tedavisi (300 mg/gün) başlanan hastaların birinci ve üçüncü aylarda GAÖ ve LANSS skorları kaydedildi.

Bulgular: Görsel analog ölçeği ve LANSS skorları başlangıçta sırasıyla 76.83 ve 16.70, birinci ayda 66.16 ve 12.83 ve üçüncü ayda 46.16 ve 8.93 idi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, son yıllarda farklı kliniklerin pratiğinde nöropatik ağrı tedavisinde kullanımı giderek artan pregabalinin onkoloji hastalarında hem kısa vadede hem de orta vadede oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Keywords : Nöropatik ağrı; pregabalin; tedavi